Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, kuramsal bilgi ve pratik beceriyi görsel anlatım ve iletişim yeteneği ile birleştirebilen, entelektüel bilgi birikimine sahip, yaratıcı, farklı, dikkat çekici ve estetik mesajlar tasarlayabilen mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Günümüzde kamu ve özel sektör kurumlarının tanıtıma ve kurumsal iletişime giderek artan bir oranda önem vermesi görsel iletişim tasarımcılarına olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Bu nedenle görsel iletişim tasarımcılarının iş alanları da giderek genişlemektedir. Bölüm mezunları, sanatın ve tasarımın iç içe geçtiği medya, iletişim ve reklamcılık sektörlerinde görsel iletişim tasarımı konusunda uzmanlaşarak masa üstü yayıncılık, kurumsal kimlik tasarımı, bilgilendirme tasarımı, web tasarımı, video ve film yapımı, animasyon, üç boyutlu modelleme, multimedya uygulamaları gibi farklı alanlarda yaratıcı tasarımcı olarak çalışma olanağına sahiptir.

2007-2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bölümün dersleri, gelişmiş-görsel işitsel donanımları ve bilişim altyapısına sahip dersliklerde gerçekleştirilmektedir. Medya Merkezi’nin fotoğraf, televizyon ve radyo stüdyolarının yanı sıra bölüm uygulama dersleri için Grafik Atölyesi ve Multimedya Laboratuvarı da kullanılmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü eğitim programında, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri uygulamalı ve kolektif çalışma gerektiren, illüstrasyon, tipografi, fotoğraf, bilgisayar grafikleri, video üretimi, ambalaj tasarımı, web tasarımı, animasyon gibi derslerin yanısıra, entelektüel birikime katkı sağlayacak kuramsal dersler de yer almaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri dört yılık öğrenimleri sırasında agoracocuklari.org/gibi yeni medya projelerinin yanı sıra, mezuniyet aşamasında web, 3d, flash vb. olanakları kullanarak kapsamlı ve bütünleşik iletişim projeleri tasarlamaktadırlar. Analitik düşünce, geometri algısı ve üç boyutlu düşünebilme yetisine sahip olmaları, bölüme başvuracak öğrencilerin eğitim ve mesleki yaşamlarında başarılı olmalarına yardımcı olacaktır.

Prof.Dr. Hakan ERTEP (Bölüm Başkanı)
hakan.ertep@yasar.edu.tr